INFO

Silsilah Trah Eyang Lurah Wongso Harjo
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia @2010

0 [Eyang] [Eyang Ageng Butuh] []
00 [Eyang] [Eyang Nursamjoyo] []
000 [Eyang] [Eyang Aminjoyo] []

0000 [Eyang] [Eyang Lurah Wongso Harjo] [Pangle]

0000 1 [Anak] [Minto Ijoyo] []
0000 2 [Anak] [Somo Kartono] []
0000 3 [Anak] [Karto Sentono] []
0000 4 [Anak] [Sonto Suro] []
0000 5 [Anak] [Joyo Suliyem] []
0000 6 [Anak] [Joyo Mintono] []
0000 7 [Anak] [Sastro Suwondo] []

===================================

1 [Anak] [Minto Ijoyo] []
1.1 [Putu] [Sastro Supidi] [Pangle]
1.2 [Putu] [Sukiyem & Suto] [Pungkruk]
1.3 [Putu] [Sukinem & Surokartono] [Tunjungsemi]
1.4 [Putu] [Suroto & Sadiyem] [Pojokrejo]
1.5 [Putu] [Sumi & Joyo] [Jatisumo]
1.6 [Putu] [Suro Sungkono & Tuminem] [Bangoan]

2 [Anak] [Somo Kartono] []
2.1 [Putu] [Sanem & Suro Kartono] [Dawung]
2.2 [Putu] [Cipto Kamdi & Suhartini] [Bakalan]
2.3 [Putu] [Sayinem & Sastro Suro] [Pojokrejo]
2.4 [Putu] [Saliyem & Sastro Suwarno] [Pojokrejo]
2.5 [Putu] [Gito Supikat & Saliyem] [Pangle]
2.6 [Putu] [Tarjo Harjono & Sutarmi] [Pangle]
2.7 [Putu] [Tarni & Suto Suwar] []
2.8 [Putu] [Murni & Mulyono] [Pangle]

3 [Anak] [Karto Sentono] []
3.1 [Putu] [Sonto Karjono] [Pangle]
3.2 [Putu] [Karsono Kasidi & Satinem, Katinem] [Pangle]
3.3 [Putu] [Kromo Sumarto & Sumar] [Pojokrejo]
3.4 [Putu] [Joyo Suwarno & Supar, Sarni] [Bakalan]
3.5 [Putu] [Sonto Kartono Sangadi & Dalinem] [Pangle]
3.6 [Putu] [Darsono & Dasiyem] [Pangle]
3.7 [Putu] [Wargono & Suparmi] [Gayaman]

4 [Anak] [Sonto Suro] []
4.1 [Putu] [Sonto Kiman & Sati] [Pojokrejo]
4.2 [Putu] [Kamad] []
4.3 [Putu] [Jinem & Sukir] [Pangle]
4.4 [Putu] [Sastro Mikan] [Krujon]
4.5 [Putu] [Sukadi & Jiyem] [Segeran]
4.6 [Putu] [Sis Suki & Sani] [Pojokrejo]
4.7 [Putu] [Mardi & Sulinem] [Pangle]
4.8 [Putu] [Sutar & Sadinem] [Pangle]
4.9 [Putu] [Narso Widodo & Warsi] [Pangle]
4.10 [Putu] [Sumiyati & Parmidi] [Pangle]

5 [Anak] [Joyo Suliyem] []
5.1 [Putu] [Kami & Sugito] [Krujon]
5.2 [Putu] [Sinem] []
5.3 [Putu] [Sukinem & Joyo Dari] [Dawung]
5.4 [Putu] [Kasim & Purwanti] [Jakarta]
5.5 [Putu] [Sukir & Rebi] [Dawung]
5.6 [Putu] [Suyit & Suti] [Tunjung Semi]

6 [Anak] [Joyo Mintono] []
6.1 [Putu] [Suparni & Sakimin] [Pangle]
6.2 [Putu] [Sukinem & Hermanto] [Jatisumo]
6.3 [Putu] [Suginem & Suratal] [Ngelo]
6.4 [Putu] [Kasmi & Sadyo] [Pangle]
6.5 [Putu] [Suwarni & Muhadi] [Mojolaban]
6.6 [Putu] [Suhadi] []
6.7 [Putu] [Sukini & Mulyadi] [Pangle]
6.8 [Putu] [Suwadi & Rus] [Karanganyar]

7 [Anak] [Sastro Suwondo] []
7.1 [Putu] [Samino] [Pangle]
7.2 [Putu] [Supidi] [Pojokrejo]
7.3 [Putu] [Suyadi] [Pangle]
7.4 [Putu] [Siharwani] [Pojokrejo]
7.5 [Putu] [Sri Murni] [Pojokrejo]
7.6 [Putu] [Sugondo] [Pangle]
7.7 [Putu] [Siswarsini] [Pangle]

Sugih Sedulur Jembar Rejekine