6.2 [Putu] [Sukinem]

Silsilah Trah Eyang Lurah Wongso Harjo
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia @2010

6.2 [Putu] [Sukinem & Hermanto] [Jatisumo]

6.2.1 [Buyut] [Jarot] [Sulawesi]

6.2.2 [Buyut] [Kentut] []

6.2.3 [Buyut] [Giyanto & Harni] []
6.2.3.1 [Canggah] [] []
6.2.3.2 [Canggah] [] []
6.2.3.3 [Canggah] [] []

6.2.4 [Buyut] [Lismanto & Yati] [Jakarta]
6.2.4.1 [Canggah] [Afni] []
6.2.4.2 [Canggah] [] []
6.2.4.3 [Canggah] [] []

6.2.5 [Buyut] [Lilik & Ibnu] [Surabaya]
6.2.5.1 [Canggah] [] []
6.2.5.2 [Canggah] [] []

6.2.6 [Buyut] [Suroso] []
6.2.6.1 [Canggah] [] []
6.2.6.2 [Canggah] [] []

Sugih Sedulur Jembar Rejekine