5.3 [Putu] [Sukinem]

Silsilah Trah Eyang Lurah Wongso Harjo
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia @2010

5.3 [Putu] [Sukinem & Joyo Dari] [Dawung]

5.3.1 [Buyut] [Kasmi & Karno] []
5.3.1.1 [Canggah] [] []
5.3.1.2 [Canggah] [] []

5.3.2 [Buyut] [Suradi] []
5.3.2.1 [Canggah] [] []
5.3.2.2 [Canggah] [] []

5.3.3 [Buyut] [Sutarmin] []
5.3.3.1 [Canggah] [] []
5.3.3.2 [Canggah] [] []

5.3.4 [Buyut] [Suwardi] [Jakarta]
5.3.4.1 [Canggah] [] []
5.3.4.2 [Canggah] [] []

Sugih Sedulur Jembar Rejekine