TRAH 3

Silsilah Trah Eyang Lurah Wongso Harjo
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia @2010

3 [Anak] [Karto Sentono] []

3.1 [Putu] [Sonto Karjono] [Pangle]
3.2 [Putu] [Karsono Kasidi & Satinem, Katinem] [Pangle]
3.3 [Putu] [Kromo Sumarto & Sumar] [Pojokrejo]
3.4 [Putu] [Joyo Suwarno & Supar, Sarni] [Bakalan]
3.5 [Putu] [Sonto Kartono Sangadi & Dalinem] [Pangle]
3.6 [Putu] [Darsono & Dasiyem] [Pangle]
3.7 [Putu] [Wargono & Suparmi] [Gayaman]

===================================

3 [Anak] [Karto Sentono] []

3.1 [Putu] [Sonto Karjono] [Pangle]
3.1.1 [Buyut] [Sayitno & Sati] [Tunjungan]
3.1.1.1 [Canggah] [Toni & Yayuk] [Tunjungan]
3.1.1.2 [Canggah] [Anwar] [Tunjungan]
3.1.1.3 [Canggah] [Tri Santoso] [Tunjungan]
3.1.2 [Buyut] [Mursugi & Kasiman] [Pangle]
3.1.2.1 [Canggah] [Suwarti] []
3.1.2.1.1 [Wareng] [Mei] []
3.1.2.2 [Canggah] [Narti] [Pangle]
3.1.2.3 [Canggah] [Sur] [Pangle]
3.1.3 [Buyut] [Mawardi & Sri] [Jatisumo]
3.1.3.1 [Canggah] [Rino] [Jatisumo]
3.1.3.2 [Canggah] [Bondan] [Jatisumo]
3.1.3.3 [Canggah] [Indah] [Jatisumo]
3.1.3.4 [Canggah] [Candra] [Jatisumo]
3.1.4 [Buyut] [Sukini & Paji] [Makasar]
3.1.4.1 [Canggah] [Widowati] [Makasar]
3.1.4.2 [Canggah] [Ari] [Makasar]
3.1.4.3 [Canggah] [Samsul] [Makasar]
3.1.5 [Buyut] [Nur Eni Suryani] [Jurang Jero]
3.1.5.1 [Canggah] [Anggun] [Jurang Jero]
3.1.5.2 [Canggah] [Vera] [Jurang Jero]
3.1.5.3 [Canggah] [Ayu] [Jurang Jero]
3.1.5.4 [Canggah] [Anzarani] [Jurang Jero]
3.1.6 [Buyut] [Sukiyem & Darmin] [Makasar]
3.1.6.1 [Canggah] [Hendro] [Makasar]
3.1.6.2 [Canggah] [Arthina] [Makasar]
3.1.6.3 [Canggah] [Imam] [Makasar]
3.1.7 [Buyut] [Suharni & Pardi] [Batam]
3.1.7.1 [Canggah] [Dini] [Batam]
3.1.7.2 [Canggah] [Dina] [Batam]

3.2 [Putu] [Karsono Kasidi & Satinem, Katinem] [Pangle]
3.2.1 [Buyut] [Sukarni & Siswanto] [Pangle]
3.2.1.1 [Canggah] [Sri Sutarni & Narmo] []
3.2.1.1.1 [Wareng] [Nurul Qomariah] []
3.2.1.1.2 [Wareng] [Imron Alimudin] []
3.2.1.2 [Canggah] [Tutik & Sugiman] []
3.2.1.2.1 [Wareng] [Muhammad Nauval Akbar] []
3.2.1.3 [Canggah] [Ana Rapina] [Pangle]
3.2.1.4 [Canggah] [Catur Winarni] [Pangle]
3.2.1.5 [Canggah] [Rita] [Pangle]

3.3 [Putu] [Kromo Sumarto & Sumar] [Pojokrejo]
3.3.1 [Buyut] [Witoyo & Parni] [Pojokrejo]
3.3.1.1 [Canggah] [Eka Kusnul Qotimah & Deni] []
3.3.1.1.1 [Wareng] [Young Pung] []
3.3.1.2 [Canggah] [Dwi Nur Hidayah] [Pojokrejo]
3.3.1.3 [Canggah] [Zainudin] [Pojokrejo]
3.3.1.4 [Canggah] [Ina Hata Qoirunisa] [Pojokrejo]
3.3.2 [Buyut] [Kasman & Sumiyati] [Jatisumo]
3.3.2.1 [Canggah] [Kusnandar] [Jatisumo]
3.3.2.2 [Canggah] [Ayik] [Jatisumo]
3.3.2.3 [Canggah] [Gagah] [Jatisumo]
3.3.2.4 [Canggah] [Gayuh] [Jatisumo]
3.3.3 [Buyut] [Sutardi & Suwarti] [Jatisumo]
3.3.3.1 [Canggah] [Eko Mahfud] [Jatisumo]
3.3.3.2 [Canggah] [Arifin Dwi Sefti Ariska] [Jatisumo]
3.3.3.3 [Canggah] [Nur Mahelah] [Jatisumo]
3.3.4 [Buyut] [Sumarno & Mulyani] [Tunjungan]
3.3.5 [Buyut] [Kusmiyati & Sakino] [Pojokrejo]
3.3.5.1 [Canggah] [Risma] [Pojokrejo]
3.3.6 [Buyut] [Sukardi] []

3.4 [Putu] [Joyo Suwarno & Supar, Sarni] [Bakalan]
3.4.1 [Buyut] [Suwarni & Suwarno] [Bakalan]
3.4.1.1 [Canggah] [Warsito] [Bakalan]
3.4.1.2 [Canggah] [Suwarto] [Bakalan]
3.4.1.3 [Canggah] [Tri] [Bakalan]
3.4.2 [Buyut] [Sutrisno & Suwarti] [Makasar]
3.4.2.1 [Canggah] [Putri Trisnawati] [Makasar]
3.4.2.2 [Canggah] [Fajri] [Makasar]
3.4.3 [Buyut] [Sunarni & Samiyo] [Bakalan]
3.4.3.1 [Canggah] [Tuti] [Bakalan]
3.4.3.2 [Canggah] [Fita] [Bakalan]
3.4.3.3 [Canggah] [Tri] [Bakalan]

3.5 [Putu] [Sonto Kartono Sangadi & Dalinem] [Pangle]
3.5.1 [Buyut] [Mukriyanto & Suwarti] [Pangle]
3.5.1.1 [Canggah] [Prista Ayu Nur Janah] [Pangle]
3.5.1.2 [Canggah] [Solihah Dwi Nur Aini] [Pangle]
3.5.1.3 [Canggah] [Muhammad Nurudi] [Pangle]
3.5.1.4 [Canggah] [Muhammad Nur Hidayat] [Pangle]
3.5.2 [Buyut] [Sri Suwarni & Suwarno] [Pangle]
3.5.2.1 [Canggah] [Rihuda Mawar Rigiyan] [Solo]
3.5.2.2 [Canggah] [Diyah Mawarni Puspitasari] [Solo]
3.5.2.3 [Canggah] [Siti Maemunah] [Solo]
3.5.2.4 [Canggah] [Wahyu Sejati] [Solo]
3.5.3 [Buyut] [Sri Sutarni & Sardi] [Solo]
3.5.3.1 [Canggah] [Siti Solehah] [Bogor]
3.5.3.2 [Canggah] [Hanif Nur Kholis] [Bogor]
3.5.4 [Buyut] [Suyatiningsih & Satiyoko] [Bogor]
3.5.4.1 [Canggah] [Falah Nur Fais] []
3.5.5 [Buyut] [Sih Harjayanti] []

3.6 [Putu] [Darsono & Dasiyem] [Pangle]
3.6.1 [Buyut] [Narso & Mia] [Makasar]
3.6.1.1 [Canggah] [Deni Febriansyah] [Makasar]
3.6.2 [Buyut] [Sri Hartini & Basuki] [Bogor]
3.6.2.1 [Canggah] [Rajib Aldo Sari] [Bogor]
3.6.2.2 [Canggah] […..] [Bogor]
3.6.3 [Buyut] [Sumarno Ragil Saputro & Lilis] [Bekasi]
3.6.3.1 [Canggah] [Umar] [Bekasi]
3.6.3.2 [Canggah] [Aisyah] [Bekasi]
3.6.3.3 [Canggah] [Sumayyah] [Bekasi]

3.7 [Putu] [Wargono & Suparmi] [Gayaman]
3.7.1 [Buyut] [Sunarwan & Susi Ariani] [Sleman]
3.7.1.1 [Canggah] [Zidhan Nugraha Ramadhan] [Sleman]
3.7.1.2 [Canggah] [Fathoni Candra Kusuma] [Sleman]
3.7.2 [Buyut] [Kuswadi & Marliyah] [Bekasi]
3.7.2.1 [Canggah] [Rahma Nurul Hidayah] [Solo]
3.7.2.2 [Canggah] [Mufid Abdulhadi] [Bekasi]
3.7.2.3 [Canggah] [Nabilah Nurhidayah] [Bekasi]
3.7.3 [Buyut] [Sumadi & Galih] [Gayaman]
3.7.3.1 [Canggah] [Ihsan Bayu Yulianto] [Gayaman]
3.7.3.2 [Canggah] [Dinda Rahma Despita Sari] [Gayaman]

Sugih Sedulur Jembar Rejekine