1.4 [Putu] [Suroto]

Silsilah Trah Eyang Lurah Wongso Harjo
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia @2010

1.4 [Putu] [Suroto & Sadiyem] [Pojokrejo]

1.4.1 [Buyut] [Kasman & Rukiyah] [Sulawesi]
1.4.1.1 [Canggah] [Giyanto] []
1.4.1.2 [Canggah] [Purnomo] []

1.4.2 [Buyut] [Palimin & Suti] [Pojokrejo]
1.4.2.1 [Canggah] [Sri Mulyani] []
1.4.2.2 [Canggah] [Sarwoto] []
1.4.2.3 [Canggah] [Suyanto] []

1.4.3 [Buyut] [Tadi & Sugiyem] [Pojokrejo]
1.4.3.1 [Canggah] [Erawati] []
1.4.3.2 [Canggah] [Giyanto] []
1.4.3.3 [Canggah] [Wahyu] []

1.4.4 [Buyut] [Gunarmi & Sutardi] [Pojokrejo]
1.4.4.1 [Canggah] [Suharno] []
1.4.4.2 [Canggah] [Hadi Nurochim] []

Sugih Sedulur Jembar Rejekine