2.7 [Putu] [Tarni]

Silsilah Trah Eyang Lurah Wongso Harjo
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia @2010

2.7 [Putu] [Tarni & Suto Suwar] []

2.7.1 [Buyut] [Marsono & Endang] [Delanggu]
2.7.1.1 [Canggah] [] []
2.7.1.2 [Canggah] [] []
2.7.1.3 [Canggah] [] []

2.7.2 [Buyut] [Kuwadi] [Tawangsari]
2.7.2.1 [Canggah] [] []
2.7.2.2 [Canggah] [] []

2.7.3 [Buyut] [Sumarno] [Bulu, Sukoharjo]

Sugih Sedulur Jembar Rejekine