1.2 [Putu] [Sukiyem]

Silsilah Trah Eyang Lurah Wongso Harjo
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia @2010

1.2 [Putu] [Sukiyem & Suto] [Pungkruk]

1.2.1 [Buyut] [Sukir & Jumi] [Jati Etan]
1.2.1.1 [Canggah] [Suhardi & Sri] []
1.2.1.2 [Canggah] [Sri Semarni & Slamet] [Pangle]
1.2.1.3 [Canggah] [Sismini & Sadi] [Jatisumo]

1.2.2 [Buyut] [Sukinah & Joyo Partono] [Toyogo]
1.2.2.1 [Canggah] [Kusmanto & Wartini] [Jakarta]
1.2.2.2 [Canggah] [Sumi & Kasmo] [Pucang]
1.2.2.3 [Canggah] [Rebi & Yuspanidi] [Karangasem]
1.2.2.4 [Canggah] [Samirah & Suratmin] [Karangasem]
1.2.2.5 [Canggah] [Sri Lestari & Teguh] [Kalimantan]
1.2.2.6 [Canggah] [Budiyanto] []

1.2.3 [Buyut] [Samini & Samino] [Pungkruk]
1.2.3.1 [Canggah] [Narsini & Agus] []
1.2.3.2 [Canggah] [Niken & Tri] []
1.2.3.3 [Canggah] [Joko] []
1.2.3.4 [Canggah] [Sarjono] []

1.2.4 [Buyut] [Senen & Wakinem] [Kaliwurung]
1.2.4.1 [Canggah] [Ending] []
1.2.4.2 [Canggah] [Sri] []
1.2.4.3 [Canggah] [Agus] []

1.2.5 [Buyut] [Sono] [Kalimantan]

1.2.6 [Buyut] [Suwardi] [Pungkruk]
1.2.6.1 [Canggah] [Alex] []
1.2.6.2 [Canggah] [] []

Sugih Sedulur Jembar Rejekine