2.6 [Putu] [Tarjo Harjono]

Silsilah Trah Eyang Lurah Wongso Harjo
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia @2010

2.6 [Putu] [Tarjo Harjono & Sutarmi] [Pangle]

2.6.1 [Buyut] [Sumiyati & Suyadi] []
2.6.1.1 [Canggah] [Mulyono & Fitri] []
2.6.1.2 [Canggah] [Tutik Ariani & Sholeh] []
2.6.1.3 [Canggah] [Dewi Suryani] []

2.6.2 [Buyut] [Moh. Gandhi S & R. Sukinem] [Papahan]
2.6.2.1 [Canggah] [Rr. Ilma Rahmawati] []
2.6.2.2 [Canggah] [Bg. Yusuf Budi Santoso] []

2.6.3 [Buyut] [Abdullah S & Sulastri] [Bekonang]
2.6.3.1 [Canggah] [Dollis Agung] []
2.6.3.2 [Canggah] [Ayu] []

2.6.4 [Buyut] [Suwarsi & Junadi] [Rembang]
2.6.4.1 [Canggah] [Prisna] []
2.6.4.2 [Canggah] [Erlinna Budhi Astuti] []

2.6.5 [Buyut] [Suharno & Sri Handayani] [Tawangsari]
2.6.5.1 [Canggah] [Ulfi Naxiatin Ayu Ning Tyas] []

2.6.6 [Buyut] [Sri Yanto] []
2.6.7 [Buyut] [Ernawati & Irfan] [Pangle, Sambungmacan, Sragen]
2.6.7.1 [Canggah] [Hidzaq Kenzanudin] [Pangle, Sambungmacan, Sragen]

Sugih Sedulur Jembar Rejekine