1.1 [Putu] [Sastro Supidi]

Silsilah Trah Eyang Lurah Wongso Harjo
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia @2010

1.1 [Putu] [Sastro Supidi] [Pangle]

1.1.1 [Buyut] [Kami & Kasto] [Pangle]
1.1.1.1 [Canggah] [Parmi & Hasan] [Jakarta]
1.1.1.2 [Canggah] [Nardi & Sukini] [Pangle]
1.1.1.3 [Canggah] [Suyanto & Sukini] [Pangle]
1.1.1.4 [Canggah] [Sukinem & Momon] [Jakarta]
1.1.1.5 [Canggah] [Ngadiyanto & Sumini] [Sulawesi]
1.1.1.6 [Canggah] [Sukino & Giyatmi] [Sulawesi]
1.1.1.7 [Canggah] [Supadi] []
1.1.1.8 [Canggah] [Suparno] []

1.1.2 [Buyut] [Kasinem & Joyomin] [Pangle]
1.1.2.1 [Canggah] [Ceplis & No] [Sulawesi]
1.1.2.2 [Canggah] [Sodik] []
1.1.2.3 [Canggah] [Gajik & Man] []
1.1.2.4 [Canggah] [Kus] []

1.1.3 [Buyut] [Suwarni & Sulimin] [Jatikulon]
1.1.3.1 [Canggah] [Puryanti & Man] [Gorekan]
1.1.3.2 [Canggah] [Waluyo & Ngatmi] [Pojokrejo]
1.1.3.3 [Canggah] [Suroto & Endang] [Japah]

1.1.4 [Buyut] [Kasmi & Suwandi] [Pangle]
1.1.4.1 [Canggah] [Kamdi] []
1.1.4.2 [Canggah] [Suryadi] []

1.1.5 [Buyut] [Karman & Karminem] [Kedung Bulu]
1.1.5.1 [Canggah] [Kamini] []
1.1.5.2 [Canggah] [Siti] []
1.1.5.3 [Canggah] [] []

1.1.6 [Buyut] [Kasmi & Suwandi] [Pangle]
1.1.6.1 [Canggah] [Tugimin & Wiji] [Pangle]
1.1.6.2 [Canggah] [Rusmini & Tulus] [Sulawesi]

Sugih Sedulur Jembar Rejekine