TRAH 1

Silsilah Trah Eyang Lurah Wongso Harjo
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia @2010

1 [Anak] [Minto Ijoyo] []

1.1 [Putu] [Sastro Supidi] [Pangle]
1.2 [Putu] [Sukiyem & Suto] [Pungkruk]
1.3 [Putu] [Sukinem & Surokartono] [Tunjungsemi]
1.4 [Putu] [Suroto & Sadiyem] [Pojokrejo]
1.5 [Putu] [Sumi & Joyo] [Jatisumo]
1.6 [Putu] [Suro Sungkono & Tuminem] [Bangoan]

====================================

1.1 [Putu] [Sastro Supidi] [Pangle]
1.1.1 [Buyut] [Kami & Kasto] [Pangle]
1.1.1.1 [Canggah] [Parmi & Hasan] [Jakarta]
1.1.1.2 [Canggah] [Nardi & Sukini] [Pangle]
1.1.1.3 [Canggah] [Suyanto & Sukini] [Pangle]
1.1.1.4 [Canggah] [Sukinem & Momon] [Jakarta]
1.1.1.5 [Canggah] [Ngadiyanto & Sumini] [Sulawesi]
1.1.1.6 [Canggah] [Sukino & Giyatmi] [Sulawesi]
1.1.1.7 [Canggah] [Supadi] []
1.1.1.8 [Canggah] [Suparno] []
1.1.2 [Buyut] [Kasinem & Joyomin] [Pangle]
1.1.2.1 [Canggah] [Ceplis & No] [Sulawesi]
1.1.2.2 [Canggah] [Sodik] []
1.1.2.3 [Canggah] [Gajik & Man] []
1.1.2.4 [Canggah] [Kus] []
1.1.3 [Buyut] [Suwarni & Sulimin] [Jatikulon]
1.1.3.1 [Canggah] [Puryanti & Man] [Gorekan]
1.1.3.2 [Canggah] [Waluyo & Ngatmi] [Pojokrejo]
1.1.3.3 [Canggah] [Suroto & Endang] [Japah]
1.1.4 [Buyut] [Kasmi & Suwandi] [Pangle]
1.1.4.1 [Canggah] [Kamdi] []
1.1.4.2 [Canggah] [Suryadi] []
1.1.5 [Buyut] [Karman & Karminem] [Kedung Bulu]
1.1.5.1 [Canggah] [Kamini] []
1.1.5.2 [Canggah] [Siti] []
1.1.5.3 [Canggah] [] []
1.1.6 [Buyut] [Kasmi & Suwandi] [Pangle]
1.1.6.1 [Canggah] [Tugimin & Wiji] [Pangle]
1.1.6.2 [Canggah] [Rusmini & Tulus] [Sulawesi]

1.2 [Putu] [Sukiyem & Suto] [Pungkruk]
1.2.1 [Buyut] [Sukir & Jumi] [Jati Etan]
1.2.1.1 [Canggah] [Suhardi & Sri] []
1.2.1.2 [Canggah] [Sri Semarni & Slamet] [Pangle]
1.2.1.3 [Canggah] [Sismini & Sadi] [Jatisumo]
1.2.2 [Buyut] [Sukinah & Joyo Partono] [Toyogo]
1.2.2.1 [Canggah] [Kusmanto & Wartini] [Jakarta]
1.2.2.2 [Canggah] [Sumi & Kasmo] [Pucang]
1.2.2.3 [Canggah] [Rebi & Yuspanidi] [Karangasem]
1.2.2.4 [Canggah] [Samirah & Suratmin] [Karangasem]
1.2.2.5 [Canggah] [Sri Lestari & Teguh] [Kalimantan]
1.2.2.6 [Canggah] [Budiyanto] []
1.2.3 [Buyut] [Samini & Samino] [Pungkruk]
1.2.3.1 [Canggah] [Narsini & Agus] []
1.2.3.2 [Canggah] [Niken & Tri] []
1.2.3.3 [Canggah] [Joko] []
1.2.3.4 [Canggah] [Sarjono] []
1.2.4 [Buyut] [Senen & Wakinem] [Kaliwurung]
1.2.4.1 [Canggah] [Ending] []
1.2.4.2 [Canggah] [Sri] []
1.2.4.3 [Canggah] [Agus] []
1.2.5 [Buyut] [Sono] [Kalimantan]
1.2.6 [Buyut] [Suwardi] [Pungkruk]
1.2.6.1 [Canggah] [Alex] []
1.2.6.2 [Canggah] [] []

1.3 [Putu] [Sukinem & Surokartono] [Tunjungsemi]
1.3.1 [Buyut] [Sarinem & Joyo Wondo] [Tunjungsemi]
1.3.1.1 [Canggah] [Sariyono & Endang] []
1.3.1.2 [Canggah] [Jiyanto & Sri] [Kiping]
1.3.1.3 [Canggah] [Ahmad Riyanto & Atun] [Batang]
1.3.2 [Buyut] [Suwarno & Ngatini] [Tunjungsemi]
1.3.2.1 [Canggah] [Sriyanto & Yani] [Palembang]
1.3.2.2 [Canggah] [Srihartini & Narso] [Tunjungsemi]
1.3.2.3 [Canggah] [Sri Winarni & Manto [Tunjungsemi]
1.3.2.4 [Canggah] [Mulyadi & Mita] [Tunjungsemi]
1.3.2.5 [Canggah] [Muryatmi & Jumadi [Jakarta]
1.3.3 [Buyut] [Sri Peni / Pani & Sandino] [Tunjungsemi]
1.3.3.1 [Canggah] [Andri & Randimin] [Dimoro, Kaliwedi]
1.3.3.2 [Canggah] [Edi & Tutik] []
1.3.3.3 [Canggah] [Budi & Harsih] []
1.3.3.4 [Canggah] [Titik & Sutrisno] []
1.3.4 [Buyut] [Sukino & Sri] []
1.3.4.1 [Canggah] [Sri Lestari] [Kalimantan]
1.3.4.2 [Canggah] [Dewi] []
1.3.4.3 [Canggah] [Angga] []
1.3.4.4 [Canggah] [Deni] []
1.3.5 [Buyut] [Sri Karsini & Ngadimin] [Tunjungsemi]
1.3.5.1 [Canggah] [Suhadi & Utami] [Tangen]
1.3.5.2 [Canggah] [Sri Sumarni] []
1.3.5.3 [Canggah] [Sumiarsih & Giyanto] [Karang]
1.3.5.4 [Canggah] [Yani] []
1.3.5.5 [Canggah] [Sumarti] []
1.3.6 [Buyut] [Samadi & Sri Wahyuni] [Tunjungsemi]
1.3.6.1 [Canggah] [Desi] []
1.3.6.2 [Canggah] [Samsudin] []

1.4 [Putu] [Suroto & Sadiyem] [Pojokrejo]
1.4.1 [Buyut] [Kasman & Rukiyah] [Sulawesi]
1.4.1.1 [Canggah] [Giyanto] []
1.4.1.2 [Canggah] [Purnomo] []
1.4.2 [Buyut] [Palimin & Suti] [Pojokrejo]
1.4.2.1 [Canggah] [Sri Mulyani] []
1.4.2.2 [Canggah] [Sarwoto] []
1.4.2.3 [Canggah] [Suyanto] []
1.4.3 [Buyut] [Tadi & Sugiyem] [Pojokrejo]
1.4.3.1 [Canggah] [Erawati] []
1.4.3.2 [Canggah] [Giyanto] []
1.4.3.3 [Canggah] [Wahyu] []
1.4.4 [Buyut] [Gunarmi & Sutardi] [Pojokrejo]
1.4.4.1 [Canggah] [Suharno] []
1.4.4.2 [Canggah] [Hadi Nurochim] []

1.5 [Putu] [Sumi & Joyo] [Jatisumo]
1.5.1 [Buyut] [Sukino & Narti] [Krujon]
1.5.1.1 [Canggah] [Suyadi & Tatik] [Bandung]
1.5.1.2 [Canggah] [Parni & Giyatno] [Sulawesi]
1.5.1.3 [Canggah] [Suharni & Parman] [Klaten]
1.5.1.4 [Canggah] [Winarsih] []
1.5.2 [Buyut] [Suwarni & Parmin] [Sulawesi]
1.5.2.1 [Canggah] [Suradi & Siti] []
1.5.2.2 [Canggah] [Marni & Sarju Wiyono] []
1.5.2.3 [Canggah] [Parmi & Endar S] []
1.5.2.4 [Canggah] [Harno] []
1.5.2.5 [Canggah] [Tami] []
1.5.3 [Buyut] [Ngadinem & Sangsang] [Jatisumo]
1.5.3.1 [Canggah] [Sangadi & Rini] []
1.5.3.2 [Canggah] [Narto & Nur] []
1.5.3.3 [Canggah] [Warto] []
1.5.3.4 [Canggah] [Sartono] []
1.5.3.5 [Canggah] [Sri] []
1.5.3.6 [Canggah] [Widi] []
1.5.4 [Buyut] [Suwardi & Sri] [Sulawesi]
1.5.4.1 [Canggah] [Evi] []
1.5.4.2 [Canggah] [Dedi] []
1.5.5 [Buyut] [Suparno & Sati] [Sulawesi]
1.5.5.1 [Canggah] [Alang] []
1.5.5.2 [Canggah] [Wita] []
1.5.5.3 [Canggah] [Putri] []
1.5.6 [Buyut] [Sukinem & Dadang] [Bandung]
1.5.6.1 [Canggah] [Luky] []
1.5.6.2 [Canggah] [Niki] []
1.5.7 [Buyut] [Sumardi & Sri] [Jatisumo]
1.5.7.1 [Canggah] [Rindi] []
1.5.7.2 [Canggah] [] []

1.6 [Putu] [Suro Sungkono & Tuminem] [Bangoan]
1.6.1 [Buyut] [Kasmi & Pardi] [Bangoan]
1.6.1.1 [Canggah] [Suparni] []
1.6.1.2 [Canggah] [Suwardi] []
1.6.1.3 [Canggah] [Samto] []
1.6.1.4 [Canggah] [Hariyanto] []
1.6.2 [Buyut] [Sunar & Suminem] [Bangoan]
1.6.2.1 [Canggah] [Ika] []
1.6.2.2 [Canggah] [David] []
1.6.2.3 [Canggah] [Vina] []
1.6.3 [Buyut] [Sartono & Daryanti] [Bangoan]
1.6.3.1 [Canggah] [Beti] []
1.6.3.2 [Canggah] [Diego] []
1.6.4 [Buyut] [Sumarni / Caplik] []
1.6.5 [Buyut] [Mukri & Aisah Reisah] [Jakarta]
1.6.5.1 [Canggah] [Amelia] []
1.6.5.2 [Canggah] [Thomas] []
1.6.6 [Buyut] [Suwarno & Suci] [Gringging]
1.6.7 [Buyut] [Sri & Rino] [Kalimantan]
1.6.7.1 [Canggah] [Kelvin] []
1.6.7.2 [Canggah] [Owen] []
1.6.7.3 [Canggah] [] []

Sugih Sedulur Jembar Rejekine