2.5 [Putu] [Gito Supikat]

Silsilah Trah Eyang Lurah Wongso Harjo
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia @2010

2.5 [Putu] [Gito Supikat & Saliyem] [Pangle]

2.5.1 [Buyut] [Sarjono & Warsini] []
2.5.1.1 [Canggah] [] []
2.5.1.2 [Canggah] [] []
2.5.1.3 [Canggah] [] []

2.5.2 [Buyut] [Mardiyanto] []
2.5.2.1 [Canggah] [] []
2.5.3 [Buyut] [Sulastri & Suparlan] []

2.5.3.1 [Canggah] [] []
2.5.3.2 [Canggah] [] []
2.5.3.3 [Canggah] [] []
2.5.3.4 [Canggah] [] []
2.5.3.5 [Canggah] [] []

Sugih Sedulur Jembar Rejekine