5.1 [Putu] [Kami]

Silsilah Trah Eyang Lurah Wongso Harjo
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia @2010

5.1 [Putu] [Kami & Sugito] [Krujon]

5.1.1 [Buyut] [Kusman] []
5.1.1.1 [Canggah] [] []
5.1.1.2 [Canggah] [] []

5.1.2 [Buyut] [Kusmadi] [Jakarta]
5.1.2.1 [Canggah] [] []
5.1.2.2 [Canggah] [] []

5.1.3 [Buyut] [Darman] [Jakarta]
5.1.3.1 [Canggah] [] []
5.1.3.2 [Canggah] [] []

5.1.4 [Buyut] [Harni] []
5.1.4.1 [Canggah] [] []
5.1.4.2 [Canggah] [] []

Sugih Sedulur Jembar Rejekine