4.1 [Putu] [Sonto Kiman]

Silsilah Trah Eyang Lurah Wongso Harjo
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia @2010

4.1 [Putu] [Sonto Kiman & Sati] [Pojokrejo]

4.1.1 [Buyut] [Kasimin] []
4.1.1.1 [Canggah] [] []

4.1.2 [Buyut] [Sumadi] []
4.1.2.1 [Canggah] [] []

4.1.3 [Buyut] [Suginem] []
4.1.3.1 [Canggah] [] []

4.1.4 [Buyut] [Sadimin] []
4.1.4.1 [Canggah] [] []

4.1.5 [Buyut] [Suminem] []
4.1.5.1 [Canggah] [] []

4.1.6 [Buyut] [Sumin] []
4.1.6.1 [Canggah] [] []

4.1.7 [Buyut] [Kadimin] []
4.1.7.1 [Canggah] [] []

Sugih Sedulur Jembar Rejekine