TRAH 6

Silsilah Trah Eyang Lurah Wongso Harjo
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia @2010

6 [Anak] [Joyo Mintono] []

6.1 [Putu] [Suparni & Sakimin] [Pangle]
6.2 [Putu] [Sukinem & Hermanto] [Jatisumo]
6.3 [Putu] [Suginem & Sastro Suharsono (Suratal)] [Ngelo]
6.4 [Putu] [Kasmi & Sadyo] [Pangle]
6.5 [Putu] [Suwarni & Muhadi] [Mojolaban]
6.6 [Putu] [Suhadi] []
6.7 [Putu] [Sukini & Mulyadi] [Pangle]
6.8 [Putu] [Suwadi & Rus] [Karanganyar]

=======================================

6 [Anak] [Joyo Mintono] []

6.1 [Putu] [Suparni & Sakimin] [Pangle]
6.1.1 [Buyut] [Suwarsi & Suwarjo] [Klaten]
6.1.1.1 [Canggah] [Yanto] []
6.1.1.1.1 [Wareng] [] []
6.1.1.2 [Canggah] [Ningsih] []
6.1.1.2.1 [Wareng] [] []
6.1.1.3 [Canggah] [Siti] []
6.1.1.3.1 [Wareng] [] []
6.1.1.4 [Canggah] [Sholihah] []
6.1.1.4.1 [Wareng] [] []
6.1.2 [Buyut] [Karsih & Dalyo] [Sragen]
6.1.2.1 [Canggah] [Budi Santoso] []
6.1.2.2 [Canggah] [Dwi] []
6.1.2.2.1 [Wareng] [] []
6.1.2.3 [Canggah] [Tri] []
6.1.2.3.1 [Wareng] [] []
6.1.3 [Buyut] [Sarjoko & Mur] [Kebakkramat]
6.1.3.1 [Canggah] [Handoko] []
6.1.3.2 [Canggah] [Rosy] []

6.2 [Putu] [Sukinem & Hermanto] [Jatisumo]
6.2.1 [Buyut] [Jarot] [Sulawesi]
6.2.2 [Buyut] [Kentut] []
6.2.3 [Buyut] [Giyanto & Harni] []
6.2.3.1 [Canggah] [] []
6.2.3.2 [Canggah] [] []
6.2.3.3 [Canggah] [] []
6.2.4 [Buyut] [Lismanto & Yati] [Jakarta]
6.2.4.1 [Canggah] [Afni] []
6.2.4.2 [Canggah] [] []
6.2.4.3 [Canggah] [] []
6.2.5 [Buyut] [Lilik & Ibnu] [Surabaya]
6.2.5.1 [Canggah] [] []
6.2.5.2 [Canggah] [] []
6.2.6 [Buyut] [Suroso] []
6.2.6.1 [Canggah] [] []
6.2.6.2 [Canggah] [] []

6.3 [Putu] [Suginem & Sastro Suharsono (Suratal)] [Ngelo]
6.3.1 [Buyut] [Joko Sudiarto & Siti Winarsih] [Serenan, Klaten]
6.3.1.1 [Canggah] [Faridha Yuli Cahyani & Miftahul Huda] [Sukoharjo]
6.3.1.1.1 [Wareng] [Shila Pradana Mailda] [Sukoharjo]
6.3.1.2 [Canggah] [Wiwid & Tifa] [Jakarta]
6.3.2 [Buyut] [Sutarni & Sukasno] [Ngelo]
6.3.2.1 [Canggah] [Mulyani & Heri] []
6.3.2.1.1 [Wareng] [Putri] []
6.3.2.1.2 [Wareng] [] []
6.3.2.2 [Canggah] [Kartini & Siwang] [Singapura]
6.3.2.2.1 [Wareng] [Bintang] []
6.3.2.3 [Canggah] [Marsono] [Jakarta]
6.3.2.3.1 [Wareng] [] []
6.3.2.4 [Canggah] [Totok] [Jakarta]
6.3.2.5 [Canggah] [Amel] []
6.3.3 [Buyut] [Sri Mulyani & Suharto] [Ngelo]
6.3.3.1 [Canggah] [Papang & Dinti] []
6.3.3.1.1 [Wareng] [] []
6.3.3.2 [Canggah] [Sriyanto & Weni] [Serenan]
6.3.4 [Buyut] [Samsiyati & Suparno] [Kedu, Jenar]
6.3.4.1 [Canggah] [Sri Wahyuni & Juari] [Serenan]
6.3.4.1.1 [Wareng] [Laudi Adira Kusuma] []
6.3.4.2 [Canggah] [Novita & Trianto] []
6.3.5 [Buyut] [Suharsi & Sukamto] [Ngelo]
6.3.5.1 [Canggah] [Evi Yuliani & Joko] []
6.3.5.1.1 [Wareng] [Rafka] []
6.3.5.2 [Canggah] [Ima & Yudhi] []
6.3.5.2.1 [Wareng] [Tegar] []
6.3.6 [Buyut] [Sulastri & Abdullah S] [Bekonang]
6.3.6.1 [Canggah] [Dhoellis A. Budhiarto] []
6.3.6.2 [Canggah] [Lusya A. Wulandari Budhiarto] []
6.3.7 [Buyut] [Susilo & Sriyani] [Ngelo]
6.3.7.1 [Canggah] [Sindy Rilo] []
6.3.7.2 [Canggah] [Gendhes] []
6.3.8 [Buyut] [Suryani & Hamid] [Bandung]
6.3.8.1 [Canggah] [Hanik] []
6.3.8.2 [Canggah] [Neto] []
6.3.8.3 [Canggah] [Agil] []
6.3.9 [Buyut] [Prapti & Bandrio] [Serenan]
6.3.9.1 [Canggah] [Sahwa] []
6.3.10 [Buyut] [Tutik & Maryono] [Serenan]
6.3.10.1 [Canggah] [Nibila] []
6.3.11 [Buyut] [Enik Saryati] [Jepang]
6.3.12 [Buyut] [Heni Waningsih & Arif] []

6.4 [Putu] [Kasmi & Sadyo] [Pangle]
6.4.1 [Buyut] [Sulastri] []
6.4.2 [Buyut] [Margono] []

6.5 [Putu] [Suwarni & Muhadi] [Mojolaban]
6.5.1 [Buyut] [Yudi Suharto & Wahyuni] [Karanganyar]
6.5.1.1 [Canggah] [Nia] []
6.5.1.2 [Canggah] [Koko] []
6.5.1.3 [Canggah] [] []
6.5.2 [Buyut] [Sri Maryani] []

6.6 [Putu] [Suhadi] []

6.7 [Putu] [Sukini & Mulyadi] [Pangle]
6.7.1 [Buyut] [Zaenal] []
6.7.2 [Buyut] [Arifin] []
6.7.3 [Buyut] [Maksum] []

6.8 [Putu] [Suwadi & Rus] [Karanganyar]
6.8.1 [Buyut] [Hari] []

Sugih Sedulur Jembar Rejekine