TRAH 2

Silsilah Trah Eyang Lurah Wongso Harjo
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia @2010

2 [Anak] [Somo Kartono] []

2.1 [Putu] [Sanem & Suro Kartono] [Dawung]
2.2 [Putu] [Cipto Kamdi & Suhartini] [Bakalan]
2.3 [Putu] [Sayinem & Sastro Suro] [Pojokrejo]
2.4 [Putu] [Saliyem & Sastro Suwarno] [Pojokrejo]
2.5 [Putu] [Gito Supikat & Saliyem] [Pangle]
2.6 [Putu] [Tarjo Harjono & Sutarmi] [Pangle]
2.7 [Putu] [Tarni & Suto Suwar] []
2.8 [Putu] [Murni & Mulyono] [Pangle]

==================================

2 [Anak] [Somo Kartono] []

2.1 [Putu] [Sanem & Suro Kartono] [Dawung]
2.1.1 [Buyut] [Sunardi & Sunarni] [Dawung]
2.1.1.1 [Canggah] [Sri & Sugeng, Man] [Gunung Kidul]
2.1.1.1.1 [Wareng] [] []
2.1.1.1.2 [Wareng] [] []
2.1.1.2 [Canggah] [Sri Waryanti, S.Sos] [Dawung]
2.1.1.3 [Canggah] [Agus Waryanto & Nia Diana] [Kebak Kramat]
2.1.2 [Buyut] [Suparmi & Mariju] [Dawung]
2.1.2.1 [Canggah] [] []
2.1.2.2 [Canggah] [] []
2.1.2.3 [Canggah] [] []
2.1.3 [Buyut] [Suginem] [Dawung]
2.1.3.1 [Canggah] [] []
2.1.3.2 [Canggah] [] []
2.1.3.3 [Canggah] [] []
2.1.4 [Buyut] [Kardi & Sunarni] [Dawung]
2.1.4.1 [Canggah] [] []
2.1.4.2 [Canggah] [] []
2.1.4.3 [Canggah] [] []
2.1.5 [Buyut] [Karsi & Suwarto] [Dawung]
2.1.6 [Buyut] [Kusni & Suwarto] [Dawung]
2.1.6.1 [Canggah] [] []
2.1.6.2 [Canggah] [] []
2.1.6.3 [Canggah] [] []

2.2 [Putu] [Cipto Kamdi & Suhartini] [Bakalan]
2.2.1 [Buyut] [Sri Mulyani & Suyitno] [Mojosongo]
2.2.1.1 [Canggah] [] []
2.2.1.2 [Canggah] [] []
2.2.1.3 [Canggah] [] []
2.2.2 [Buyut] [Sungadi] []
2.2.3 [Buyut] [Sukini] [Bakalan]
2.2.4 [Buyut] [Sumarni] [Bakalan]
2.2.5 [Buyut] [] []

2.3 [Putu] [Sayinem & Sastro Suro] [Pojokrejo]
2.3.1 [Buyut] [Sugino & Mursini] [Pojokrejo]
2.3.1.1 [Canggah] [] []
2.3.1.2 [Canggah] [] []
2.3.1.3 [Canggah] [] []
2.3.1.4 [Canggah] [] []
2.3.1.5 [Canggah] [] []

2.4 [Putu] [Saliyem & Sastro Suwarno] [Pojokrejo]
2.4.1 [Buyut] [Sisi Suparjo & Suparjo] [Pojokrejo]
2.4.1.1 [Canggah] [] []
2.4.1.2 [Canggah] [] []
2.4.1.3 [Canggah] [] []
2.4.2 [Buyut] [Sumini] [Sulawesi]
2.4.2.1 [Canggah] [] []
2.4.2.2 [Canggah] [] []
2.4.2.3 [Canggah] [] []
2.4.3 [Buyut] [Suyitno] []

2.5 [Putu] [Gito Supikat & Saliyem] [Pangle]
2.5.1 [Buyut] [Sarjono & Warsini] []
2.5.1.1 [Canggah] [] []
2.5.1.2 [Canggah] [] []
2.5.1.3 [Canggah] [] []
2.5.2 [Buyut] [Mardiyanto] []
2.5.2.1 [Canggah] [] []
2.5.3 [Buyut] [Sulastri & Suparlan] []
2.5.3.1 [Canggah] [] []
2.5.3.2 [Canggah] [] []
2.5.3.3 [Canggah] [] []
2.5.3.4 [Canggah] [] []
2.5.3.5 [Canggah] [] []

2.6 [Putu] [Tarjo Harjono & Sutarmi] [Pangle]
2.6.1 [Buyut] [Sumiyati & Suyadi] []
2.6.1.1 [Canggah] [Mulyono & Fitri] []
2.6.1.2 [Canggah] [Tutik Ariani & Sholeh] []
2.6.1.3 [Canggah] [Dewi Suryani] []
2.6.2 [Buyut] [Moh. Gandhi S & R. Sukinem] [Papahan]
2.6.2.1 [Canggah] [Rr. Ilma Rahmawati] []
2.6.2.2 [Canggah] [Bg. Yusuf Budi Santoso] []
2.6.3 [Buyut] [Abdullah S & Sulastri] [Bekonang]
2.6.3.1 [Canggah] [Dollis Agung] []
2.6.3.2 [Canggah] [Ayu] []
2.6.4 [Buyut] [Suwarsi & Junadi] [Rembang]
2.6.4.1 [Canggah] [Prisna] []
2.6.4.2 [Canggah] [Erlinna Budhi Astuti] []
2.6.5 [Buyut] [Suharno & Sri Handayani] [Tawangsari]
2.6.5.1 [Canggah] [Ulfi Naxiatin Ayu Ning Tyas] []
2.6.6 [Buyut] [Sri Yanto] []
2.6.7 [Buyut] [Ernawati & Irfan] [Pangle]
2.6.7.1 [Canggah] [Hidzaq Kenzanudin] [Pangle]

2.7 [Putu] [Tarni & Suto Suwar] []
2.7.1 [Buyut] [Marsono & Endang] [Delanggu]
2.7.1.1 [Canggah] [] []
2.7.1.2 [Canggah] [] []
2.7.1.3 [Canggah] [] []
2.7.2 [Buyut] [Kuwadi] [Tawangsari]
2.7.2.1 [Canggah] [] []
2.7.2.2 [Canggah] [] []
2.7.3 [Buyut] [Sumarno] [Bulu, Sukoharjo]

2.8 [Putu] [Murni & Mulyono] [Pangle]
2.8.1 [Buyut] [Suparmin] [Delanggu]
2.8.2 [Buyut] [Suwardi] [Mlale, Jenar]
2.8.3 [Buyut] [Suparno & Sumarsih] [Bekonang]
2.8.4 [Buyut] [Wiji Lestari] [Pangle]

3 thoughts on “TRAH 2”

 1. ajeng ralat om
  putrane bule warsi+ om junadi sing putra ke 2 erlinna budhi astuti

  putrane erna + irfan = HIdzaq kenzanudin

  1. Nggih mbak Ilma.
   Matur nuwun ralatipun.
   Ralat dados :
   264 : Ralat Suwardi > Suwarsi
   2642 : Tambah nama anak no.2 Erlinna Budhi Astuti
   2671 : Ralat Frida G > Hidzaq kenzanudin
   Mekaten mbak ralatipun.
   Manawi taksih klentu, enggal paring kabar malih.
   Matur Nuwun

Comments are closed.

Sugih Sedulur Jembar Rejekine