Syawalan 2012


Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Undangan Syawalan Trah Lurah Wongso Harjo tahun 2012 akan diadakan pada :
Hari : Rabu
Tgl : 22 Agustus 2012
Jam : 10:00 – selesai
Tempat : Bp. Sarjono (NIT:2.5.1) bin Bp. Joko Supikat (dari trah mbah Sumo Kartono)
Alamat : Pangle Wetan, RT.31 / RW.3, Pangle, Sambungmacan, Sragen

—————————————–

catatan IKRAR SYAWALAN

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Kanthi tulusing manah kula nyuwun pangapunten lair lan batos dhumatheng bapak-bapak, ibu-ibu saha sedherek ingkang rawuh ing papan meniko, awit saking sedaya kalepatan ugi kekhilafan kula dhumateng panjenegan.
Semanten ugi mbok menawi bapak-bapak, ibu-ibu saha sederek sedaya kagungan kalepatan lan kekhilafan dumateng kula, kanthi tulusing manah kula haturaken pangapunten dhumateng panjenengan.
Mugi-mugi Allah paring ampunan sedaya dosa kalepatan kula lan pajenengan.
Taqobballahu minna wa minkum.
Aamiin.

Sugih Sedulur Jembar Rejekine