TRAH 4

Silsilah Trah Eyang Lurah Wongso Harjo
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia @2010

4 [Anak] [Sonto Suro] []

4.1 [Putu] [Sonto Kiman & Sati] [Pojokrejo]
4.2 [Putu] [Kamad] []
4.3 [Putu] [Jinem Sutorejo & Sukir] [Pangle]
4.4 [Putu] [Sastro Mikan] [Krujon]
4.5 [Putu] [Sukadi & Jiyem] [Segeran]
4.6 [Putu] [Sis Suki & Sani] [Pojokrejo]
4.7 [Putu] [Mardi & Sulinem] [Pangle]
4.8 [Putu] [Sutar & Sadinem] [Pangle]
4.9 [Putu] [Narso Widodo & Warsi] [Pangle]
4.10 [Putu] [Sumiyati & Parmidi] [Pangle]

=========================================

4 [Anak] [Sonto Suro] []

4.1 [Putu] [Sonto Kiman & Sati] [Pojokrejo]
4.1.1 [Buyut] [Kasimin] []
4.1.1.1 [Canggah] [] []
4.1.2 [Buyut] [Sumadi] []
4.1.2.1 [Canggah] [] []
4.1.3 [Buyut] [Suginem] []
4.1.3.1 [Canggah] [] []
4.1.4 [Buyut] [Sadimin] []
4.1.4.1 [Canggah] [] []
4.1.5 [Buyut] [Suminem] []
4.1.5.1 [Canggah] [] []
4.1.6 [Buyut] [Sumin] []
4.1.6.1 [Canggah] [] []
4.1.7 [Buyut] [Kadimin] []
4.1.7.1 [Canggah] [] []

4.2 [Putu] [Kamad] []

4.3 [Putu] [Jinem Sutorejo & Sukir] [Pangle]
4.3.1 [Buyut] [Karmin Arianto & Siti] []
4.3.1.1 [Canggah] [Rivaldo Orlando & Indah Ristasari] []
4.3.1.2 [Canggah] [Sukma] []
4.3.1.3 [Canggah] [Gayuh] []

4.4 [Putu] [Sastro Mikan] [Krujon]
4.4.1 [Buyut] [Si] []
4.4.2 [Buyut] [Sihono] []
4.4.3 [Buyut] [Sri] []
4.4.4 [Buyut] [Nanik] []

4.5 [Putu] [Sukadi & Jiyem] [Segeran]
4.5.1 [Buyut] [Sugimin] []
4.5.2 [Buyut] [Mur] []
4.5.3 [Buyut] [Sutris] []
4.5.4 [Buyut] [Mbak Mi] []

4.6 [Putu] [Sis Suki & Sani] [Pojokrejo]
4.6.1 [Buyut] [Sri] []
4.6.2 [Buyut] [Sar] []
4.6.3 [Buyut] [Marni] []
4.6.4 [Buyut] [Ning] []
4.6.5 [Buyut] [Giman] []

4.7 [Putu] [Mardi & Sulinem] [Pangle]
4.7.1 [Buyut] [Suwarno] []
4.7.2 [Buyut] [Sihono] []
4.7.3 [Buyut] [Marno] []
4.7.4 [Buyut] [Kus] []
4.7.5 [Buyut] [Sutris] []

4.8 [Putu] [Sutar & Sadinem] [Pangle]
4.8.1 [Buyut] [Sar] []
4.8.2 [Buyut] [Heni] []
4.8.3 [Buyut] [Kamidi] []
4.8.4 [Buyut] [Sri] []
4.8.5 [Buyut] [Narti] []

4.9 [Putu] [Narso Widodo & Warsi] [Pangle]
4.9.1 [Buyut] [Fitri Ambarwani Astuti] []
4.9.2 [Buyut] [Siswi Handayani] []
4.9.3 [Buyut] [Luki Kholil Rohman] []

4.10 [Putu] [Sumiyati & Parmidi] [Pangle]
4.10.1 [Buyut] [Sri Widodo & Ana] []
4.10.1.1 [Canggah] [Ryan] []
4.10.2 [Buyut] [Samsudin] []

Sugih Sedulur Jembar Rejekine