5.5 [Putu] [Sukir]

Silsilah Trah Eyang Lurah Wongso Harjo
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia @2010

5.5 [Putu] [Sukir & Rebi] [Dawung]

5.5.1 [Buyut] [Parji] [Jogja]
5.5.1.1 [Canggah] [] []
5.5.1.2 [Canggah] [] []

5.5.2 [Buyut] [Kusmi] [Dawung]
5.5.2.1 [Canggah] [] []
5.5.2.2 [Canggah] [] []

5.5.3 [Buyut] [Supardi] [Jakarta]

Sugih Sedulur Jembar Rejekine