3.5 [Putu] [Sangadi]

Silsilah Trah Eyang Lurah Wongso Harjo
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia @2010

3.5 [Putu] [Sonto Kartono Sangadi & Dalinem] [Pangle]

3.5.1 [Buyut] [Mukriyanto & Suwarti] [Pangle]
3.5.1.1 [Canggah] [Prista Ayu Nur Janah] [Pangle]
3.5.1.2 [Canggah] [Solihah Dwi Nur Aini] [Pangle]
3.5.1.3 [Canggah] [Muhammad Nurudi] [Pangle]
3.5.1.4 [Canggah] [Muhammad Nur Hidayat] [Pangle]

3.5.2 [Buyut] [Sri Suwarni & Suwarno] [Pangle]
3.5.2.1 [Canggah] [Rihuda Mawar Rigiyan] [Solo]
3.5.2.2 [Canggah] [Diyah Mawarni Puspitasari] [Solo]
3.5.2.3 [Canggah] [Siti Maemunah] [Solo]
3.5.2.4 [Canggah] [Wahyu Sejati] [Solo]

3.5.3 [Buyut] [Sri Sutarni & Sardi] [Solo]
3.5.3.1 [Canggah] [Siti Solehah] [Bogor]
3.5.3.2 [Canggah] [Hanif Nur Kholis] [Bogor]

3.5.4 [Buyut] [Suyatiningsih & Satiyoko] [Bogor]
3.5.4.1 [Canggah] [Falah Nur Fais] []
3.5.5 [Buyut] [Sih Harjayanti] []

Sugih Sedulur Jembar Rejekine