3.7 [Putu] [Wargono]

Silsilah Trah Eyang Lurah Wongso Harjo
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia @2010

3.7 [Putu] [Wargono & Suparmi] [Gayaman]

3.7.1 [Buyut] [Sunarwan & Susi Ariani] [Sleman]
3.7.1.1 [Canggah] [Zidhan Nugraha Ramadhan] [Sleman]
3.7.1.2 [Canggah] [Fathoni Candra Kusuma] [Sleman]

3.7.2 [Buyut] [Kuswadi & Marliyah] [Bekasi]
3.7.2.1 [Canggah] [Rahma Nurul Hidayah] [Solo]
3.7.2.2 [Canggah] [Mufid Abdulhadi] [Bekasi]
3.7.2.3 [Canggah] [Nabilah Nurhidayah] [Bekasi]
3.7.2.4 [Canggah] [Alya Nurhidayah] [Bekasi]

3.7.3 [Buyut] [Sumadi & Galih] [Gayaman]
3.7.3.1 [Canggah] [Ihsan Bayu Yulianto] [Gayaman]
3.7.3.2 [Canggah] [Dinda Rahma Despita Sari] [Gayaman]

Sugih Sedulur Jembar Rejekine