3.2 [Putu] [Karsono Kasidi]

Silsilah Trah Eyang Lurah Wongso Harjo
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia @2010

3.2 [Putu] [Karsono Kasidi & Satinem, Katinem] [Pangle]

3.2.1 [Buyut] [Sukarni & Siswanto] [Pangle]
3.2.1.1 [Canggah] [Sri Sutarni & Narmo] []
3.2.1.1.1 [Wareng] [Nurul Qomariah] []
3.2.1.1.2 [Wareng] [Imron Alimudin] []
3.2.1.2 [Canggah] [Tutik & Sugiman] []
3.2.1.2.1 [Wareng] [Muhammad Nauval Akbar] []
3.2.1.3 [Canggah] [Ana Rapina] [Pangle]
3.2.1.4 [Canggah] [Catur Winarni] [Pangle]
3.2.1.5 [Canggah] [Rita] [Pangle]

Sugih Sedulur Jembar Rejekine